ទទួលបានការស្នាក់នៅមួយយប់ដោយឥតគិតថ្លៃ​ និងការផ្តល់ជូនជាច្រើនទៀតនៅសណ្ឋាគារពូលូវ៉ៃ​ សំរាប់អ្នកឈ្នះការប្រកួតប្រជែងរូបភាព

GET A FREE ONE-NIGHT STAY AND MUCH MORE AT POULO WAI HOTEL AND APARTMENT BY WINNING THIS PHOTO CONTEST

white lounge photo contest Version to be published

White Lounge Photo Contest
ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រកួតប្រជែង​ រូបភាពរបស់វ៉ាយឡោញ

WHITE LOUNGE PHOTO CONTEST TERMS AND CONDITIONS

អ្វីដែលអ្នកចូលរួមត្រូវធ្វើ

What the participants must do

១. ចុចឡែកទំព័រហ្វេសប៊ុកពូលូវ៉ៃអូតែល នឹង អាផាតមិន។

1.   Like Poulo Wai Hotel & Apartment Facebook page.

២. ចុចឡែកទំព័រហ្វេសប៊ុកភោជនីយដ្ឋានវ៉ាយឡោញ។

2.   Like White Lounge Restaurant & Bar Facebook Page.

៣. ចុចហ្វូឡូគណនី Instagram ជាផ្លូវការរបស់សណ្ឋាគារពូលូវ៉ៃ និងភោជនីយដ្ធានវ៉ាយឡោញ។

3.   Follow our official Instagram accounts for Poulo Wai Hotel (poulowaihotel) and White Lounge (whitelounge_pw).

៤.  ទីតាំងថតរូប: នៅលើវ៉ាយឡោញស្កាយបារ។ ប្រភេទរូបភាព: ទេសភាព ឬ ព្រឹត្តិការណ៍។​  ឧបករណ៍: ទូរស័ព្ទដៃ ឬ កាំម៉េរ៉ា។

4.  Location of photo shooting: White Lounge Restaurant and Bar. Type of photo: Landscape or celebration. Equipment: Handphone or camera.

៥. ផ្ញើរូបភាពដែលមានគុណភាពច្បាស់ដែលអ្នកបានថតនៅភោជនីយដ្ឋានវ៉ាយឡោញទៅតាមរយៈអ៊ីម៉ែល cc@poulowaihotel.com (ឬអ្នកអាចផ្ញើជាលីងរូបភាពដែលអាចទាញយករូបថតបាន) អាចផ្ញើររូបភាពបានលើសពីមួយសន្លឹក។ សូមភ្ជាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​ នៅក្នុងអ៊ីម៉េល ដូចជា ឈ្មោះ​ អាយុ សញ្ជាតិ អ៊ីមែល លេខទូរសព្ទ័។

5.   Send us as many high-resolution photos as you wish of White Lounge Restaurant & Bar via email to cc@poulowaihotel.com (or you may send the link where the photo can be found). Include your personal information in your email when you send your pictures: name, age, nationality, email, and phone number.

៦. ឆែកអ៊ីម៉េលរបស់អ្នកដើម្បីមើលពីការឆ្លើយតបរបស់សណ្ឋាគារយើង ថាតើរូបថតរបស់អ្នកត្រូវតាមស្តង់ដារប្រកួតឬអត់។

6.  Check your email for our company’s confirmation stating that your photo(s) was approved according to the Photo Contest standards.៦៦

៧.​   ចែករំលែករូបភាពរបស់អ្នកនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួននិង Instagram របស់អ្នកបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់    យើងបង្ហោះវានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាផ្លូវការរបស់សណ្ឋាគារ (ហ្វេសប៊ុក និង Instagram) ។

7.  Share your photos on your personal Facebook and Instagram accounts after our company posts them on the hotel’s official social media platforms (Facebook and Instagram).

៨. ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រើរូបថតទាំងនេះសម្រាប់គោលបំណងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។

8.    Give our company entitlement to use these photos for commercial purposes.

រង្វាន់

Reward

រូបថតបានឡែកច្រើនបំផុតនឹងត្រូវឈ្នះ:

The most liked photo will win:

ការស្នាក់នៅមួយយប់នៅសណ្ឋាគារនិង​ពូលូវ៉ៃ​

One-night stay at Poulo Wai Hotel & Apartment

អាហារពេលល្ងាចនៅស្កាយបារគឺភោជនីយដ្ឋានវ៉ាយឡោញ ដែលផ្តល់ជូនជា (បណ្ណ័សំរាប់អាហារពេលល្ងាចដែលមានតំលៃ ៣០ដុល្លារ)

Dinner at sky bar White Lounge Restaurant & Bar (dinner covers only a coupon for 30 dollars)

អាហារពេលព្រឹកសំរាប់ពីរនាក់

Breakfast up to two people

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់:

ការផ្ញើររូបភាពមកប្រកួត ត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ៥ល្ងាច

ការរាប់ឡែកមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ វេលាម៉ោង ៤ រសៀល

Deadline: To send your photos by November 15th, 2020 at 5 pm,

To count the “likes” by November 30th, 2020 at 4pm

រូបថតទាំងអស់ដែលបានពីអ្នកចូលរួមនឹងត្រូវបានបង្ហោះដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្លូវការរបស់សណ្ឋាគារពូលូវ៉ៃ គឺហ្វេសប៊ុកនិង Instagram ។

All photos from participants will be posted by our company on Poulo Wai Hotel’s official social media platforms: Facebook and Instagram.

លទ្ធផលនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើហ្វេសប៊ុកសណ្ឋាគារពូលូវ៉ៃនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកាក៏ដូចជានៅលើគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្លូវការរបស់សណ្ឋាគារ។

Results will be shown on Poulo Wai Hotel Facebook on November 30th as well as on the hotel’s official social media sites.

សម្រាប់សំណួរណាមួយអាចទាក់ទងមកយើងតាមរយ:

For any questions contact us here:

Email: cc@poulowaihotel.com

Facebook.com/Poulowaihotel/inbox

Phone: +855 85 444 586 (English, Spanish, French)

Phone: +855 85 444 585 (សំរាប់ភាសាខ្មែរ)

អ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវតែដឹងថាភោជនីយដ្ឋាននិងបារ វ៉ាយឡោញ នឹងបើកនៅថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា ដើម្បីឱ្យពួកគេបានអាចថតរូបភាពបាន។

Participants must be aware that White Lounge Restaurant & Bar will open on November the 1st so that they can take their photo. 

យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិកែប្រែលក្ខ័ណ្ឌ​ប្រកួតដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន។

The hotel reserves the right to change the terms and conditions of the contest without prior-notice.

Contact Us

POULO WAI HOTEL AND APARTMENT

LY Linda – Director of Sales & Marketing
H/P: +855 (0)85 444 585
Email: dosm@poulowaihotel.com

IM Laysim – Assistant Director of Sales
H/P: +855 (0)85 488 899
Email: ados@poulowaihotel.com

#71 – 73, Street 174, Phsar Thmey 3 Phnom Penh, Cambodia
Tel: +855 (0)23 211 666
Email: bookroom@poulowaihotel.com

Sign Up for our Newsletter

Newsletter

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Poulo Wai Hotel

#71 – 73, Street 174, Phsar Thmey 3
Phnom Penh, Cambodia

Reach Us on Social Media

©2020 Designed by Vichea Technology All Rights Reserved. | Last update: Tuesday 1st December 2020