ទទួលបានការស្នាក់នៅមួយយប់ដោយឥតគិតថ្លៃ​ និងការផ្តល់ជូនជាច្រើនទៀតនៅសណ្ឋាគារពូលូវ៉ៃ​ សំរាប់អ្នកឈ្នះការប្រកួតប្រជែងរូបភាព

GET A FREE ONE-NIGHT STAY AND MUCH MORE AT POULO WAI HOTEL AND APARTMENT BY WINNING THIS PHOTO CONTEST

white lounge photo contest Version to be published

White Lounge Photo Contest
ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រកួតប្រជែង​ រូបភាពរបស់វ៉ាយឡោញ

WHITE LOUNGE PHOTO CONTEST TERMS AND CONDITIONS

អ្វីដែលអ្នកចូលរួមត្រូវធ្វើ

What the participants must do

១. ចុចឡែកទំព័រហ្វេសប៊ុកពូលូវ៉ៃអូតែល នឹង អាផាតមិន។

1.   Like Poulo Wai Hotel & Apartment Facebook page.

២. ចុចឡែកទំព័រហ្វេសប៊ុកភោជនីយដ្ឋានវ៉ាយឡោញ។

2.   Like White Lounge Restaurant & Bar Facebook Page.

៣. ចុចហ្វូឡូគណនី Instagram ជាផ្លូវការរបស់សណ្ឋាគារពូលូវ៉ៃ និងភោជនីយដ្ធានវ៉ាយឡោញ។

3.   Follow our official Instagram accounts for Poulo Wai Hotel (poulowaihotel) and White Lounge (whitelounge_pw).

៤.  ទីតាំងថតរូប: នៅលើវ៉ាយឡោញស្កាយបារ។ ប្រភេទរូបភាព: ទេសភាព ឬ ព្រឹត្តិការណ៍។​  ឧបករណ៍: ទូរស័ព្ទដៃ ឬ កាំម៉េរ៉ា។

4.  Location of photo shooting: White Lounge Restaurant and Bar. Type of photo: Landscape or celebration. Equipment: Handphone or camera.

៥. ផ្ញើរូបភាពដែលមានគុណភាពច្បាស់ដែលអ្នកបានថតនៅភោជនីយដ្ឋានវ៉ាយឡោញទៅតាមរយៈអ៊ីម៉ែល cc@poulowaihotel.com (ឬអ្នកអាចផ្ញើជាលីងរូបភាពដែលអាចទាញយករូបថតបាន) អាចផ្ញើររូបភាពបានលើសពីមួយសន្លឹក។ សូមភ្ជាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​ នៅក្នុងអ៊ីម៉េល ដូចជា ឈ្មោះ​ អាយុ សញ្ជាតិ អ៊ីមែល លេខទូរសព្ទ័។

5.   Send us as many high-resolution photos as you wish of White Lounge Restaurant & Bar via email to cc@poulowaihotel.com (or you may send the link where the photo can be found). Include your personal information in your email when you send your pictures: name, age, nationality, email, and phone number.

៦. ឆែកអ៊ីម៉េលរបស់អ្នកដើម្បីមើលពីការឆ្លើយតបរបស់សណ្ឋាគារយើង ថាតើរូបថតរបស់អ្នកត្រូវតាមស្តង់ដារប្រកួតឬអត់។

6.  Check your email for our company’s confirmation stating that your photo(s) was approved according to the Photo Contest standards.៦៦

៧.​   ចែករំលែករូបភាពរបស់អ្នកនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួននិង Instagram របស់អ្នកបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់    យើងបង្ហោះវានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាផ្លូវការរបស់សណ្ឋាគារ (ហ្វេសប៊ុក និង Instagram) ។

7.  Share your photos on your personal Facebook and Instagram accounts after our company posts them on the hotel’s official social media platforms (Facebook and Instagram).

៨. ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រើរូបថតទាំងនេះសម្រាប់គោលបំណងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។

8.    Give our company entitlement to use these photos for commercial purposes.

រង្វាន់

Reward

រូបថតបានឡែកច្រើនបំផុតនឹងត្រូវឈ្នះ:

The most liked photo will win:

ការស្នាក់នៅមួយយប់នៅសណ្ឋាគារនិង​ពូលូវ៉ៃ​

One-night stay at Poulo Wai Hotel & Apartment

អាហារពេលល្ងាចនៅស្កាយបារគឺភោជនីយដ្ឋានវ៉ាយឡោញ ដែលផ្តល់ជូនជា (បណ្ណ័សំរាប់អាហារពេលល្ងាចដែលមានតំលៃ ៣០ដុល្លារ)

Dinner at sky bar White Lounge Restaurant & Bar (dinner covers only a coupon for 30 dollars)

អាហារពេលព្រឹកសំរាប់ពីរនាក់

Breakfast up to two people

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់:

ការផ្ញើររូបភាពមកប្រកួត ត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ៥ល្ងាច

ការរាប់ឡែកមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ វេលាម៉ោង ៤ រសៀល

Deadline: To send your photos by November 15th, 2020 at 5 pm,

To count the “likes” by November 30th, 2020 at 4pm

រូបថតទាំងអស់ដែលបានពីអ្នកចូលរួមនឹងត្រូវបានបង្ហោះដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្លូវការរបស់សណ្ឋាគារពូលូវ៉ៃ គឺហ្វេសប៊ុកនិង Instagram ។

All photos from participants will be posted by our company on Poulo Wai Hotel’s official social media platforms: Facebook and Instagram.

លទ្ធផលនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើហ្វេសប៊ុកសណ្ឋាគារពូលូវ៉ៃនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកាក៏ដូចជានៅលើគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្លូវការរបស់សណ្ឋាគារ។

Results will be shown on Poulo Wai Hotel Facebook on November 30th as well as on the hotel’s official social media sites.

សម្រាប់សំណួរណាមួយអាចទាក់ទងមកយើងតាមរយ:

For any questions contact us here:

Email: cc@poulowaihotel.com

Facebook.com/Poulowaihotel/inbox

Phone: +855 85 444 586 (English, Spanish, French)

Phone: +855 85 444 585 (សំរាប់ភាសាខ្មែរ)

អ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវតែដឹងថាភោជនីយដ្ឋាននិងបារ វ៉ាយឡោញ នឹងបើកនៅថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា ដើម្បីឱ្យពួកគេបានអាចថតរូបភាពបាន។

Participants must be aware that White Lounge Restaurant & Bar will open on November the 1st so that they can take their photo. 

យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិកែប្រែលក្ខ័ណ្ឌ​ប្រកួតដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន។

The hotel reserves the right to change the terms and conditions of the contest without prior-notice.

©2021 Designed by Vichea Technology All Rights Reserved. | Last update: Thursday 29th July 2021